Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii, Lingvistica Curs | PDF


Prin definiţie, principiul este conceput pentru a limita difuzarea informaţiilor clasificate, cu scopul de a reduce riscurile de compromitere. El promovează un nivel de responsabilitate personală pe care mulţi îl găsesc dificil de acceptat. Autoritatea Naţională de Securitate în calitate de candidată la aderare şi ţară parteneră în Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic Parteneriatul pentru PaceRomânia a semnat în data de Cu alte cuvinte, din acel moment, obligaţiile ce revin României sunt bine definite şi cuprind, printre altele, înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Securitate, instituţie care, printre alte atribuţii, este abilitată să emită certificate individuale de securitate pentru persoanele care, într-o formă sau alta, intră în contact cu informaţiile şi materialele clasificate ale NATO vezi Hotărârea de Guvern nr.

Astfel, nici o persoană nu poate avea acces la informaţiile şi materialele clasificate sau la activităţile organizate în sediile NATO, dacă nu deţine un certificat individual de securitate, individualizat pentru forma şi nivelul de acces, eliberat de Autoritatea Naţională de Securitate. Conform normelor NATO, acest certificat se solicită individual de către instituţia din care face parte persoana interesată şi are la bază procedura de vetting verificare şi avizare.

Astfel, principalele atribuţii ale Autorităţii Naţionale de Securitate sunt: - elaborarea, în baza legislaţiei în vigoare, de instrucţiuni şi proceduri interne pentru alinierea la standardele NATO, referitoare la securitatea personalului, securitate fizică, INFOSEC securitatea sistemelor electronice şi computerizatesecuritate industrială şi alte domenii Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii presupun protecţia informaţiilor NATO clasificate; - eliberarea certificatelor individuale de securitate, pentru persoane care au acces la informaţii NATO clasificate; - autorizarea participării la activităţi pentru care NATO solicită certificate de securitate; - monitorizarea şi implementarea instrucţiunilor şi procedurilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, în manieră unitară, în toate componentele şi organismele naţionale, militare, civile sau industriale, din ţară şi din străinătate; - asigurarea respectării reglementărilor NATO referitoare la gestionarea documentelor clasificate.

Asigurarea consultanţei reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale la prelucrarea negativelor rezultate în urma aerofilmării sau aerofotografierii.

Sa mori de ris si mai multe nu. Se indoiesc unii de existenta lui Iisusdarculmeanu se indoieste nimeni de existenta lui Pilat din Pontcare l-a rastignit. Ba mai nou i-au gasit si inelul-sigiliu. Si nu se indoieste nimeni nici de existenta altor personaje contemporane cu Iisusca Sf.

Tot în cadrul Serviciului Român de Informaţii mai funcţionează şi Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat, unitate specializată cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. Aceasta este unitatea care asigură practic coordonarea unitară, la nivel naţional, a măsurilor de securitate protectivă, conform standardelor naţionale. Potrivit atribuţiilor ce îi revin, Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat acordă expertiză şi consiliere în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate autorităţilor şi instituţiilor publice, societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane juridice sau fizice deţinătoare de astfel de informaţii.

Sistemul Informatic Integrat Prin Legea nr.

Dezbateri parlamentare

Pe baza acestor prevederi legale, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a hotărât înfiinţarea şi operaţionalizarea unui sistem informatic naţional, numit Sistemul Informatic Integrat, ca parte componentă a Sistemului Electronic Naţional. Conform proiectului iniţiat de structurile Sistemului Naţional de Apărare, Sistemul Informatic Integrat este, în fapt, o dezvoltare aplicativă eminamente tehnică din domeniul informaticii având în vedere necesitatea cooperării structurilor din Sistemul Naţional de Apărare şi a unor instituţii din administraţia de stat pentru îndeplinirea sarcinilor specifice.

Evident, un asemenea sistem există de ceva timp în majoritatea ţărilor membre N. Informaţiile din bazele de date ale Sistemul Informatic Integrat vor fi cele deţinute, conform abilitărilor legale, de instituţiile care concură la realizarea acestui sistem, prin intermediul său realizându-se automatizarea Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii instituţiilor participante la informaţiile existente deja şi la care oricum au acces conform prevederilor legale în vigoare, indiferent dacă aceste informaţii se află în gestiune proprie sau nu.

Dat fiind specificul instituţiilor participante, sistemul urmează să gestioneze, pe lângă informaţii de interes public, şi informaţii clasificate. La dispoziţia Sistemului Informatic Integrat se vor pune bazele de date specifice fiecărei instituţii, pregătite de fiecare instituţie şi transferate în formatul stabilit conform protocolului de colaborare.

cum să eliminați pliurile din spatele capului crema pentru fata indepartarea ridurilor

Nici o instituţie nu are o poziţie privilegiată în cadrul Sistemului Informatic Integrat. Instituţiile amintite au acces în toate bazele de date pentru a putea efectua anumite verificări conform atribuţiilor conferite de lege, iar nu un acces nelimitat. Procedurile şi documentele de securitate ale Sistemului sunt acreditate de către Oficiul Registrului Informaţiilor Secrete de Stat, conform prevederilor H.

De asemenea, orice Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii la datele personale, conform legii, se face exclusiv pe baza aprobării Avocatului Poporului. Protecţia informaţiilor clasificate şi interoperabilitatea instituţională în scopul apărării lor, Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii garanţii esenţiale ale respectării dreptului la libertate.

Sistemul este în totalitate subordonat legii. Astfel, este exclusă utilizarea sa în afara scopului pentru care a fost creat, informaţiile neputând fi vândute, utilizate în interes de grup sau personal ori folosite în scop partizan electoral. De altfel, chiar modul de organizare, conducere şi control al activităţii Sistemului nu lasă loc la interpretări privind respectarea legalităţii. Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat, alcătuit din operatori de specialitate, se află sub conducerea administrativă a unui Consiliu de Conducere compus din demnitari — reprezentanţi ai principalelor structuri ale administraţiei de stat, care sunt supuşi controlului parlamentar, al opiniei publice, al Guvernului, al Consiliului Suprem de Apărare a ţării şi, prin intermediul acestora, controlului întregii societăţi.

Sistemul Informatic Integrat contribuie la eficientizarea actului guvernamental şi administrativ, cu prezervarea autonomiei instituţionale pentru toţi participanţii la Sistem. Participarea instituţiilor militare la gestionarea Sistemului Informatic Integrat şi desemnarea Serviciului Român de Informaţii ca unul dintre operatorii Sistemului Electronic Naţional, urmând să-şi îndeplinească obligaţiile ce îi revin în această calitate prin intermediul Sistemului Informatic Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii, este firească, dacă avem în vedere scopul proiectării şi realizării acestui sistem, şi anume, acela de a crea premisele informării operative şi exacte a factorilor de conducere din stat, a instituţiilor cu atribuţii specifice în domeniul apărării şi siguranţei naţionale cu privire la tendinţele de evoluţie a unor fenomene, stări de fapt etc.

De reţinut, înfiinţarea Sistemului Informatic Integrat a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Ridurile din fulgi de ovăz a Ţării, elaborată în baza Legii nr. Prin Hotărârea de Guvern nr. Controlul societăţii civile asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii Altfel, având în vedere atribuţiile pe care le îndeplineşte, Serviciul Român de Informaţii este direct răspunzător în faţa Parlamentului României.

Informasi Dokumen

Anual, sau de câte ori se impune, Directorul S. Pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, la 23 iunie a fost înfiinţată o Comisie comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului compusă din 7 deputaţi şi 2 senatori. Comisia îşi exercită mandatul pe durata legislaturii în care a fost desemnată. Comisia este autorizată să verifice dacă în activitatea Serviciului Român de Informaţii sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte legi, examinând şi cazurile în care se semnalează încălcări ale acestora.

Totodată, Comisia controlează modul în care sunt utilizate fondurile băneşti destinate prin buget Serviciului Român de Informaţii.

ce uleiuri pentru riduri cel mai bun acid hialuronic pentru fata

Asigurarea legalităţii acţiunilor S. Din punct de vedere al legalităţii, activitatea Serviciului Român de Informaţii este controlată şi de către organele judiciare. Executarea unor activităţi ce presupun restrângerea temporară a exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor poate avea loc numai pe baza unei autorizări prealabile din partea unui procuror magistrat anume desemnat de către Procurorul General al României. Autorizarea se emite în urma analizării juridice a datelor şi informaţiilor obţinute de către Serviciul Român de Informaţii, din care rezultă ameninţări la adresa siguranţei Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii.

Orice cetăţean care se consideră lezat prin executarea activităţilor ce fac obiectul autorizării procurorului, se poate adresa cu plângere procurorului superior celui care a emis autorizaţia.

Totodată, activitatea desfăşurată de către Serviciul Român de Informaţii este controlată şi coordonată şi de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării — organism înfiinţat prin Legea nr. Concret, activitatea Serviciului Român de Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care, în virtutea atribuţiilor pe care le are în domeniul siguranţei naţionale: - analizează datele şi informaţiile obţinute şi evaluează starea siguranţei naţionale; -stabileşte principalele direcţii de activitate şi aprobă măsurile generale obligatorii pentru înlăturarea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale; - stabileşte modalităţile de valorificare a informaţiilor referitoare la siguranţa naţională; - analizează rapoartele referitoare la modul de aplicare a legii privind siguranţa naţională; -aprobă structurile organizatorice, efectivele şi regulamentul de funcţionare al Serviciului Român de Informaţii; -aprobă cheltuielile operative destinate realizării siguranţei naţionale, în fine, bugetul S.

Controlul consumării fondurilor se face de către Curtea de Conturi, pe fiecare capitol de cheltuieli. Agenţii străini lovesc în imaginea S. Cu toate aceste activităţi moderne, în pas cu timpul prezent, dar trecând cu vederea unele gafe impardonabile — inerente unei perioade de tranziţie, Serviciul Român de Informaţii s-a văzut confruntat şi inimă de leu bijuterii elvețiene anti-îmbătrânire unele acuzaţii deloc plăcute.

La acest capitol, de departe cea mai puternică lovitură realizată de specialişti în dezinformare şi manipulare adversari declaraţi ai serviciilor secrete româneştilovitură care a urmărit amplificarea sentimentelor antisecuritate inoculate în perioada imediată de după Revoluţia din Decembrie de către serviciile secrete Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii — n. Şi Virgil Măgureanu, şi Costin Georgescu, şi Radu Timofte ne-au indus şi ne mai induc în eroare, asigurându-ne rând pe rând că instituţia din subordinea lor tinde să devină un serviciu de informaţii modern, în cadrul căruia numărul foştilor ofiţeri de securitate este într- un continuu regres.

Ca să constatăm astăzi că, dimpotrivă, tot fostul organ represiv şi informativ comunist face jocurile în SRI, numărul foştilor ofiţeri de securitate fiind mereu prevalent atât în conducerea serviciului de la Bucureşti, cât şi Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii conducerea secţiilor din provincie, precum şi în toate compartimentele lui.

Au fost şi mai sunt prezenţi în fondurile de stat şi particulare, în societăţile de investiţii financiare, în garda financiară şi în sistemul vamal, şi, nu în ultimul rând, în mecanismele de privatizare. Bob numărat, 54 de societăţi particulare de protecţie şi pază sunt conduse de foşti ofiţeri de securitate şi toate se află într-un conflict permanent cu legile ţării. Au parazitat Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii bănci, sub pretextul că le asigură protecţia internă şi externă, şi băncile protejate de ei s-au prăbuşit în serie.

Au înfiinţat Banca Internaţională a Religiilor, pe care tot ei au crema fata estee lauder în stare de faliment, atunci când depozitele populaţiei au ajuns la o dimensiune apetisantă.

Apoi s-au strâns ciotcă în fel de fel de societăţi de asigurări, cărora nu le prevedem un viitor strălucit.

Crema antirid Rive Gauche remedii acasă gratuite pentru pielea anti-îmbătrânire

De altfel, în parte, previziunea noastră care or fi aceea? Ce poate fi mai semnificativ decât faptul că peste de rezervişti din fosta Securitate şi SRI, umăr la umăr, au lucrat pentru acest personaj profund dubios, luându-şi partea, fireşte?

De asemenea, ce poate fi mai semnificativ decât faptul că vigilentul nostru serviciu de informaţii Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii, când imperiul de carton al lui Sorin Ovidiu Vântu călărea creasta valului, s-a prefăcut că nu observă nimic? Revenim la foştii ofiţeri de securitate menţinuţi în activitate în SIE şi SRL La vremea lui, Virgil Măgureanu ne aburea limbajul de cartier, suburban, nu poate ascunde specialiştilor adevărata identitate a celor care au realizat «senzaţionalele» dezvăluiri — n.

Acelaşi procent ni-1 comunică triumfător şi Radu Timofte, la distanţă de un deceniu. Ce să însemne asta? Că cei scuzaţi cacofonia diversionisţilor — n. Ani la rând ni s-a spus că foştii ofiţeri de securitate din SIE şi SRI erau menţinuţi în serviciu exclusiv în calitate de specialişti.

Geosphere .

In cazul acesta, în ce era specialist generalul Dumitru Bădcscu, şef de diviziune în SRI, dacă a reuşit să ajungă bătaia de joc a unui informator de duzină? In ce era specialist generalul Corneliu Grigoraş, şef de direcţie în SIE, dacă doi ziarişti mai puţin cunoscuţi şi cu reputaţie modestă au reuşit să-1 atragă într-o capcană din care a ieşit jumulit de funcţie?

La urma urmelor, în ce era specialist generalul Vasile Lupu, prim- adjunct al şefilor SRI sub două legislaturi, decorat şi galonat şi de Ion Iliescu, şi de Emil Constantinescu? Aşa s-a umplut instituţia condusă astăzi de Radu Timofte cu trăgători de sfori din culise, cu intriganţi şi ciurucuri.

Şi din activitate, şi din rezervă, tocmai această categorie de foşti ofiţeri de securitate a tulburat permanent apele climatului nostru social, fiind pregătită pentru orice eventualitate. Are garnituri care s-au solidarizat cu Puterea, dar are şi garnitură de schimb, care vine tare din urmă cu Opoziţia. Semnul cel mai sigur al faptului că puterea în SIE şi SRI nu se mai află în mâna unor directori în trecere pasageră prin instituţiile respective, ci în mâna foştilor ofiţeri de securitate, ni-1 oferă ultimele două hotărâri majore care s-au adoptat sub presiunea acestora.

Prima priveşte SIE: de acum înainte, serviciul de spionaj se poate implica în activităţi lucrative, adică poate înfiinţa întreprinderi la gestiunea cărora, cu certitudine, organele de control financiar nu vor avea acces. Aşa cum se proceda şi pe vremuri, se va înfiinţa lotiunea tonica serviciu de control financiar special, alcătuit tot din foşti securişti.

In legătură cu această problemă, reamintim o declaraţie a distinsului general Iulian Vlad din 31 martie «Multe prejudicii s-au adus muncii de Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii, prestigiului instituţiei şi chiar bunului renume al ţării de către aşa-zisa Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii de aport valutar pe care o realizau cu prioritate unităţile externe UM şi UMprecum şi UM din securitatea internă.

ZEITGARD anti-îmbătrânire - o nouă tehnologie împotriva îmbătrânirii pielii

Tot atât de rău era şi faptul că unităţile respective fuseseră într-o bună măsură deturnate de la misiunile pentru care au fost create şi care erau utile ţării.

Cu toate încercările pe care le-am făcut de a scoate din preocupările Securităţii această sarcină sau măcar de o reduce substanţial, nu am reuşit. Dimpotrivă, Postelnicu a ridicat-o la rangul de atribuţie prioritară, pentru îndeplinirea căreia trebuia să-şi aducă contribuţia întregul aparat.

Este de înţeles că foştii ofiţeri de securitate din SIE, atunci când îşi aduc aminte că au lucrat şi în CIE, ba chiar şi în DIE, simt că-i furnică în palme gândindu-se la dolari şi la euro. S-au invocat, ca pretexte, lipsa de fonduri şi faptul că mulţi dintre absolvenţi nu se ţin de angajament şi nu se încadrează în SRL Bine am mai ajuns! Fonduri pentru călătorii inutile în jurul lumii, cu avioane pline de neamuri, cotarle politice şi gazetari tremurând de obedienţă, se găsesc imediat.

Adevărul e altul: la ANI se învaţă mai multe decât la Şcoala de securitate de la Băneasa, ceea ce îi deranjează în perspectivă pe securiştii cu facultăţi făcute la fară frecvenţă.

Încărcat de

Şi cu diplome despre care se ştie cum s-au obţinut şi se mai obţin. Normal e şi faptul că absolvenţii în cauză evită să se încadreze în SRL Nici un om sănătos la minte, cu studii serioase, nu ar accepta să se bage slugă la un vânător de galoane asemeni lui Vasile Lupu sau la un fraier ca Dumitru Bădescu. Pătrunderea foştilor ofiţeri de securitate în Legislativ s-a operat ca în brânză. Ghiaţa a spart-o colonelul Ştefan David, fost şef al Securităţii din Reşiţa.

Pe colonelul Ilie Merce nu-1 putem acuza de nici o malversaţiune, îl cunoştea mai toată scriitorimea din Bucureşti şi n-ar fi exclus să fi obţinut chiar şi votul unor oameni de litere, curioşi să vadă cum se comportă un securist în democraţie: ca peştele pe uscat sau ca râma în peşte?

Mai mult, a asociat Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii escrocherie şi Serviciul de Informaţii Externe, care nu a comunicat CNSAS date exacte despre individ, cotizând la propria sa compromitere, într- adevăr, după o asemenea experienţă, ce încredere se mai poate avea în semnalările, sintezele şi verdictele acestui serviciu? Totuşi, mult mai periculoasă se arată a fi pătrunderea foştilor ofiţeri de securitate în Executiv.

Sub masca de consilieri, mişună peste tot, ca nişte termite. Numai în jurul primului nostru ministru am identificat vreo şase-şapte bucăţi, în fruntea lor agitându-se acelaşi Ristea Priboi. Dacă primul nostru Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii s-ar numi Voronin sau Lukaşenko, faptul ar fi explicabil. Dar de la generalul Mihai Caraman, care făcea spionaj cu posteriorul spre inamic?

Ca să nu mai vorbim şi de alţii, ceva mai mărunţi, dar mai abili în a se pierde în vegetaţia din savana Puterii, confundându-se cu diverse repere difuze din peisaj. Pluteşte în aer ideea că, după un cult al personalităţii exhibat ca la carte, ne aşteaptă o dictatură.

Deocamdată, Nicolae Ccauşescu are motive temeinice să fie gelos: el vorbea numai două ore pe zi, pentru că atât dura programul Televiziunii Române.

Despre dictatura la gândul căreia freamătă şi Adrian Năstase, şi trogloditul său consilier Ristea Priboi, vom vorbi altădată.

Lingvistica Curs | PDF

Când va fi prea târziu pentru ei. Anexăm selecţiuni dintr-o listă conţinând peste de nume de foşti ofiţeri de securitate, care se tot perindă prin SRI, prin SIE şi prin alte structuri ceva mai civile, începând dinpână în zilele noastre. Spre a nu fi acuzaţi că divulgăm secrete de stat, am evitat să dezvoltăm demostraţia pe schema actuală a SRL în împrejurările de acum, o eventuală anchetă nu s-ar întreba ce caută securiştii despre care e vorba în schemă, ci cum a ajuns schema la nişte observatori neluaţi în calcul.

Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii decembrie a fost cooptat în conducerea SRI din Iaşi. Iniţial a lucrat la secţia din Târgu Mureş. Ca urmare a profesionalismului său precar, în ultima perioadă a regimului comunist nu a mai fost acreditat în străinătate, activând în cadrul serviciului AVS aport valutar special. Reactivat în SRI în calitate de consilier economic al lui Virgil Măgureanu, îşi instalase un sediu pe str. Din poziţia de consilier, Octavian Stelian Andronic a vândut SRI-ului o serie de documente existente demult în arhivele fostei Securităţi, referitoare la Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii scoase din ţară de fostul Rege Mihai şi la tentativele acestuia de a le valorifica prin intermediul unor firme de licitaţie din Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii.

După evenimentele din decembriea fost înaintat la gradul de general şi promovat în funcţia de prim adjunct al directorului noului Serviciu de Informaţii Externe.

Din poziţia de rezervist, a coordonat înfiinţarea la Râmnicu Vâlcea a unei agenţii dubioase de detectivi particulari, care s-a implicat ilegal in mineriada din septembrie După ce a fost sustras atenţiei organelor de justiţie, SRI 1-a recuperat sub gradul de colonel. O vreme a fost şef al Diviziunii de protecţie. După decembrie a Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii rezistat câţiva ani în serviciul de spionaj, din care a fost apoi trecut în rezervă, deoarece nu cunoştea nici o limbă străină.

După evenimentele din decembriea fost membru marcant în conducerea Partidului Democrat. Preluat de SRI, a ajuns general, în decembrieşi a condus Diviziunea de contrainformaţii economice. A fost destituit ca urmare a utilizării stupide a unui informator, care 1-a divulgat presei. Felul în care s-a lăsat atras în capcană a atestat nivelul lamentabil al profesionalismului său. După decembrie s-a infiltrat în anturajul lui Corneliu Vădim Tudor, pe care 1-a intoxicat cu informaţii dintre cele mai fanteziste, dintre care unele puteau compromite relaţiile externe ale ţării.

Perioada interbelică - Wikipedia

Membră a consiliilor de administraţie a unui număr multiplu de societăţi economice. La 30 noiembriea fost înaintat la gradul de general de brigadă. Şef al diviziei pentru analiza crizelor şi adjunct al directorului SIE.

Până în s-a ilustrat şi în plan publicistic, cu lucrări redactate de negri. Ulterior a fost trecut în rezervă, sub gradul de colonel. Datorită comportamentului său criminal, au pierit zeci de deţinuţi politici şi de drept comun. O vreme a fost şi locţiitor al comandantului Securităţii Municipiului Bucureşti. După o scurtă reciclare în SRI, a fost desemnat şef al Asociaţiei foştilor ofiţeri SRI, de fapt o asociaţie a foştilor ofiţeri de securitate. Până în septembriesub gradul de maior, a condus secţia SRI Maramureş.

Demis şi trimis în faţa Consiliului Personaj istoric elvețian împotriva îmbătrânirii Judecată al SRI, pentru abateri grave de la regulamentele instituţiei. A executat sumar cel puţin o duzină de oameni, fară ca aceştia să fi fost condamnaţi la moarte, fapte stabilite chiar de fostele autorităţi comuniste.

A pus la dispoziţia presei mai multe casete lipsite de concludentă, implicând instituţia într-un scandal nedorit. A fost îndepărtat din serviciu şi, la 14 iunieCurtea Militară de Apel 1-a condamnat la 2 ani închisoare cu suspendare. După decembriea devenit comandantul UMunitate informativă şi contrainformativă a Ministerului de Interne, pe care a încercat s-o transforme într-un serviciu paralel SRL în repetate rânduri, oferind exemple concrete, presa a semnalat că UMsub conducerea lui Florin Calapod, făcea poliţie politică, în detrimentul îndatoririlor ei regulamentare.