Juriste stagiaire suisse anti aging


Nicolae Manolescu Prof. Alexandru Niculescu Udine Italia Dr. Paulette Delios Australia Dr. Ana Hoţopan Szeged Ungaria Prof. Ion Pop Prof. Mircea Muthu Prof.

Neamţu Prof. Iulian Boldea Redactor şef: Prof. Cistelecan Secretar de redacţie: Lector dr. Ramona Hosu Prof. Cornel Moraru Conf. Smaranda Ştefanovici Conf. Luminiţa Chiorean Conf. The Exile of Literature. Încercări de precizie Keywords: Flechtenmacher, feminity, Romanticism, theatre, activism.

Maria Flechtenmacher vine dintr-o melodramă romantică absolut. Trista ei poveste e prezentată amănunţit de Vasile Gr. Pop, în Conspect-ul său 2. De acolo extragem şi noi rezumatul biografic.

Cele mai bune fiare de călcat cu secrete anti-îmbătrânire din lume

Părinţii mama, Ana, supranumită Duduca, era fiica unui paharnic sărac - Pangratie; tatăl Costache din familie înstărită, a Mavrodinilorluaţi de mare patimă, s-au căsătorit într-ascuns şi-n mare secret, întrucît Mavrodinii nu voiau o noră fără nici o leţcaie, care nu aducea altă zestre decît frumuseţe. Mavrodinoaia, care nu ştia încă nimic despre cununia fiului său, îl înmormîntă ca pe un flăcău, cu 12 fete îmbrăcate în alb, cu brad, muzică, şi cal de călărie.

Pop, nevastă-sa nu ştia de moartea lui, dar a avut un presimţămînt teribil: cînd cortegiul funerar trece pe sub fereastra ei rută obligatorie - deşi bolnavă, se ridică din pat şi dă un ţipăt: Costache a murit.

După trei zile, moare şi ea, lăsînd în urmă o mamă nebună şi două copile 5 : pe Cleopatra, de 3 ani şi care va muri curînd şi pe viitoarea poetă, Maria, de şase luni născută în anul morţii părinţilor. Orfanele nu pot conta pe bunica bogată, întrucît Mavrodinoaia refuză să le recunoască şi-şi lasă averea moare şi ea după doi sau trei ani 6 Mitropoliei.

Fetele sînt crescute de epistatul de moşie Dumitru, omul de încredere al lui Costache. Maria, aşadar, a crescut printre străini pînă la etatea de 8 ani, după care bunul Dumitru a înscris-o la pensionatul Ştirboaica, unde şi-a făcut cele patru clase primare 7 juriste stagiaire suisse anti aging studii regulate, de altfel. Mai tîrziu, după căsătoria cu Alexandru Flechtenmacher şi după naşterea singurului lor fiu, se decise a-şi începe educaţiunea de la etatea de 20 de ani prin 1 Prof. Pop, Conspect asupra literaturei române şi literaţilor ei de la început şi pînă astăzi, în ordine cronologică, Ediţie critică, studiu introductiv şi note de Paul Lăzărescu, Editura Eminescu, Bucureşti, Vasile Gr.

Dar mai întîi se face actriţă: a fost pusă în teatru pe la anulzice Pop, iar primul său debut artistic l-a făcut în oraşul Brăila, 9 la doar 12 ani.

Se mută apoi, pentru trei ani, la teatrul din Craiova aici îşi ia numele de Mavrodin; juriste stagiaire suisse anti aging de nume cu altă poetă nefericită, Maria Mavrodin, va fi cauza confuziei pe care o face Ecaterina Săndulescu în Evoluţia scrisului feminin în România, 10 încurcîndu-le celor două şi amestecîndu-le - biografiile şi bibliografiile. A fost mutare norocoasă, întrucît aici îl cunoaşte pe Alexandru Flechtenmacher, adus juriste stagiaire suisse anti aging craioveni, cu mari sacrificii 11, de la Iaşi; se centru internațional anti-îmbătrânire mărita cu el încam repede, după standardele de azi.

masca de fata cu miere scortisoara si aspirina

După cum zice Rodica Juriste stagiaire suisse anti aging, Maria devine cea mai preţioasă colaboratoare a muzicianulului 12, scriindu-i versurile multor cîntece. E o familie de artişti mobili şi activi, lucrînd pe la toate teatrele Regatului Bucureşti, Iaşi, Craiova şi cu toate trupele; păreau sub o zodie fericită, dar în le moare, la 17 ani, unicul fiu, despre care Pop zice că se distingea printr-un talent genial la muzică. Petraşcu, 16 iar Marioara se sinucide în acelaşi an.

Nu sînt singurii, de altfel. Ca actriţă a avut roluri importante pe scena Teatrului cel Mare, din Bucureşti, unde a jucat vreme de 18 ani, debutează în rolul Luizei din Intrigă şi amor a lui Schiller 21 şi va fi juriste stagiaire suisse anti aging şi faimă, dar jocul ei nu e niciodată remarcat decît în termeni generali şi amabili.

Cel puţin Lelia Nădejde se plînge că n-a găsit nici o cronică în care jocul să-i fie personalizat. Pop, op. Prinînfiinţează un comitet pentru ridicarea unei statui a lui Mihai Viteazu 26, dar municipalitatea aplică alt proiect. În orice caz, nu s-a atins de banii adunaţi, căci aceştia erau încă la bancă prin după cum zice Vasile Gr. Popaşteptînd ideea altor proiecte. Cauza feministă era însă îmbrăţişată mai dinainte, de pe vremea conferinţelor de la Ateneu dinunde, zice Gh.

Cardaş, cu puţina ei cultură autodidactică, ţine două frumoase conferinţe, 30 sau două discursuri, după Vasile Gr. Pop, unul asupra învăţămîntului femeii şi educaţiunii copiilor, şi al 2-lea în privinţa limbii şi a muzicii. Emulaţiunea, doamnele şi domnii mei, este îndemnul imitărei; este viaţa sau moartea unei naţiuni, este alţarea sau degradarea omului!

Aci este cestiunea, 23 Ibidem. Ioan Massoff, op. Cardaş, op.

Rădulescu, E singurul volum pe care-l menţionează cercetătorii şi dicţionarele, dar Mihai Iovănel căruia-i mulţumesc juriste stagiaire suisse anti aging bunăvoinţa cu care mi-a făcut rost de opera Mariei Flechtenmacher a găsit la Biblioteca Academiei şi o ediţie a II-a revăzută şi adăugită, apărută în Exemplarul e incomplet, dar sumarul e diferit: ediţia din începe cu o serie de prelucrări după Lamartine şi abia apoi reia piesele apărute în 10 precum zicea marele poet Şecspear.

E, în totul, o declamaţie de idei pozitive pentru emancipare şi responsabilizare cu propuneri concrete: trebuia început prin darea afară a guvernantelor.

Nu se putea, fireşte, să n-o preocupe, în toate felurile, teatrul. Nu doar că publică, în Românul, articole despre Teatrul Naţional 33, dar în scoate şi o broşură despre Situaţiunea Teatrului Naţional juriste stagiaire suisse anti aging direcţiunea d-lui Ion Ghica. S-a încercat, zice Ioan Massoff, şi într-o revistă, N-ai cuvîntul replică la Ai cuvîntul a lui Pantazi Ghica, replică, la rîndul ei, a Cer cuvîntul a lui Matei Millo, singura însă, din cele trei, cu succes.

Pop i-au făcut, desigur, ceva mai bună impresie: Limba, în care scrie, este curată, mai mult populară, stilul destul de curent, versurile bune, rima puţin neregulată, cadenţa uşoară.

Între poetesele vremii, toate îndrăgostite extra-conjugal, e singura fidelă şi devotată soţului, pe care-l şi omagiază în cîteva rînduri în vreo cinci, inclusiv un acrostih.

Enciclopedia Cugetarea. Cum soţii nu prea au parte de omagii şi declaraţii, ale Mariei, orişicîtuşi, pot trece drept notă aparte dacă nu lirică, măcar morală; poezia Mariei e extrem morală şi moralizatoare.

cod anti-îmbătrânire sims 2

E caz de tot excepţional ca figura casnică a soţului să prindă valenţe de Zburător, dar măcar Maria a încercat. Cel mai frecvent ea se avîntă în lirica de mobilizare şi exaltare a virtuţilor române strămoşeşti sau reînviate recentcelebrînd istoria ca eveniment şi prin personalităţi: Unirea, Cuza, Carol etc.

În mare, e un desen de idilă istorică: ţară jună cu principi providenţiali, timp vitejesc, fecioare patrioate şi flăcăi capabili deopotrivă de jertfă eroică şi de dragoste.

Pe acest desen Maria pune doar paie de entuziasm, cît pasional, cît educaţional. În sufletul ei va fi fost poate o pasională, dar de fiecare dată întoarce totul în morală, în sfaturi pozitive. Suferinţa e bruscă şi teribilă Ca ora fericirei perişi de lîngă mine!

La o viziunedar poeta, pozitivă structural, n-o prea frecventează, chemată mereu de temele patrioate. Dar şi aici morala de orfană bate tema: O! Maria nu vorbeşte chiar aşa de popular cum credea Vasile Gr. Pop, căci nu se fereşte niciodată de neologisme. Mai mult educatoare decît poetă, fireşte, Maria Flechtenmacher a fost o femeie de inimă, o animatoare cu gînduri bune. Dacă ne amintim că Rimbaud scria în paralel cu ea, îi facem, desigur, o prea mare nedreptate.

ser anti-imbatranire suisse

Structures of the Imaginary and Symbolic Archetypes Iulian BOLDEA 1 Abstract Alexandru Macedonski s literary works grow, as it has been already noticed, from a tragic awareness of the antagonism between illusion and reality, as the poet constantly swings between lucidity and chimera, will and fatality, evasion in the absolute spheres and regression in his own self.

The set of themes operating in his works are those of a visionary, vitalist and artistic poet, a spirit that is tempted by a superior refinement of emotion in the space of contemplation. A poet and a theoretician at the same time, Macedonski accomplishes a fusion of tradition and modernity, being the one who sets the basic principles of Romanian Symbolism.

  1. Здесь есть разум.
  2. Rutina de frumusete anti-imbatranire pentru adolescenti

Keywords: Macedonski, Symbolism, modernity, tradition, Poetics Preliminarii. Macedonski teoretician al poeziei Reprezentant de seamă al simbolismului românesc, Macedonski a fost, înainte de toate, un teoretician fervent al noii mişcări literare.

Activitatea de teoretician al literaturii a lui Macedonski începe încă încând, într-o conferinţă la Ateneul Român cu titlul Mişcarea literaturii în cei din urmă zece ani, poetul se întreabă, retoric, dacă mişcarea literară a momentului a încetat sau dacă din contră există, se roteşte şi merge din ce în ce crescând? Macedonski recunoaşte că tânăra generaţie a momentului nu e comparabilă cu marea pleiadă a poeţilor de lalipsindu-i unitatea în acţiune.

Viziunea asupra literaturii care se desprinde din textul conferinţei se situează undeva între cea a lui Eminescu din Epigonii şi a lui Titu Maiorescu, care optează pentru direcţia nouă în literatura română. Astfel, Macedonski se desparte de înaintaşi, recunoscându-le totuşi meritele incontestabile. Macedonski se declară adeptul poeziei noi, al poeziei născută dintr-o expresie modernă, inedită a lirismului. Astfel, încă în articolul Despre logica poezieiMacedonski observă: Scara alfabetică constituie o adevărată scară muzicală şi arta versurilor nu este nici mai mult nici mai puţin decât arta muzicei.

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR PHILOLOGIA TÂRGU-MUREŞ

Preferinţa pentru noua poezie, evidentă în scrierile lui Macedonski cu aspect programatic dar şi în creaţiile literare propriu-zise, poate fi pusă în legătură cu afinităţile poetului faţă de lirica franceză, însă resortul primordial al căutărilor şi experimentelor macedonskiene constă în intenţia de a crea altfel decât până la el, de a inova substanţa şi expresia lirismului românesc.

Macedonski recunoaşte, însă, şi valoarea literaturii populare, prin poeticitatea ce se degajă din unele producţii folclorice: Cântecele noastre populare sunt dovada cea mai pipăită că nu ne înşelăm şi valoarea acelor cântece nu o poate tăgădui nimeni, fiind apreţuite ca nişte adevărate pietre scumpe de toată lumea adevărată literară. Pe de altă 1 Prof. Macedonski pledează, astfel, pentru inefabilul poeziei, atât în forma, cât şi în conţinutul acesteia, considerând că poezia nu poate fi redusă la expresia raţională, tipizantă: Poezia are aceeaşi putere suverană, tainică şi neschimbată, convingând prin juriste stagiaire suisse anti aging stagiaire suisse anti aging esenţa ei divină, domnind în toţi timpii şi peste toate inimile, fără ca cineva să-şi poată da seama de modul ei de înrâurire.

Linia albă elvețiană penalizare anti-îmbătrânire

Accentele ei se impun inimei şi raţiunei fără a pleda şi omul cel mai împietrit se înmoaie în faţa juriste stagiaire suisse anti aging. Efortul teoretic al lui Macedonski se îndreaptă însă şi spre delimitarea poeziei de proză, tocmai în scopul circumscrierii cu deosebită acuitate, a specificului estetic al poeziei.

Scriitorul precizează, în Poezia viitorului că poezia viitorului nu va fi decât muzică şi imagină, aceste două eterne şi principale sorginţi ale ideii.

Din datele definiţiunii, continuă Macedonski, rezultă că poezia modernă a început să graviteze către un ideal cu totul superior şi că tinde a se deosebi de proză, de elocvenţa vulgară ce impresionează pe ignoranţi, de succesele de bâlci ale antitezei şi că şi-a creat, în fine, un limbaj al ei propriu, limbaj în care se simte în largul ei, şi pe care burghezia sufletelor, nearipate către aristocraţia în arte, nu va ajunge din fericire pentru poezie să-l înţeleagă niciodată.

E limpede, în aceste notaţii, refuzul romantismului retoric şi ironia la adresa cititorilor care receptează cu comoditate poezia, după cum se poate releva antiteza, pe care o marchează Macedonski, între burghezia sufletelor şi aristocraţia în arte, prp terapie de regenerare a pielii anti îmbătrânire opoziţie ce funcţionează nu în plan social, ci, desigur, estetic.

Într-un alt articol, Despre poemă, Macedonski deplânge soarta scriitorilor într-o literatură care nu şi-a consolidat încă structura şi poziţiile estetice: Orice s-ar zice, sarcina unui scriitor este foarte grea într-o literatură în care principiile abia sunt schimbate.

Participants called strongly for the government to abandon its policy of neutrality and to bring about the liberation of Transylvania. On 15 March, an important meeting was held in Iași with the support of the Cultural League. The demonstrations continued in April. All speakers advocated for immediate action of Romania against Austria-Hungary.

Veleitarismul, confuzia valorilor, promovarea unor produse literare mediocre fac obiectul ironiei tăioase a poetuluiteoretician, în acelaşi articol, în care Macedonski critică un public hrănit cu poezii de dor şi pentru care ultima ratio a unei poeme este să vadă întreţesute, ca culme a cutezanţei, sărutări înfocate, şi ca sublim al deznodământului moartea amantei pe al cărei mormânt să se înjunghie îndoliatul ipochimen. Tocmai pentru a preveni o astfel de invazie a mediocrităţii, a imposturii şi a kitschului în literatură, Macedonski promovează noua poezie, noua direcţie a lirismului românesc: Poezia, ca şi cugetarea, va fi sau nu va fi, după cum simţurile vor exista sau nu.

Dacă s-ar face abstracţiune de ele, n-ar mai fi nimic. În adevăr, ideea coloarei nu ne-o dă decât simţul vederii. Fără ajutorul ochilor, creierii n- ar mai primi sensaţiunea luminii, prin urmare forma şi coloarea lumii existente n-ar exista.

Sunetul este fiindcă auzul este.

Lect. univ. dr. Morar Adrian - Universitatea Spiru Haret

Şi tot aşa cu mirosul, cu gustul, cu sensaţiunile tactile, pe care le primim de la obiecte. Cugetarea şi simţirea sunt astfel nişte simple rezultate ale impresiilor pe care anumiţi nervi sunt susceptibili să le primească. Rolul pe care simţurile îl au în poezie este dar de căpetenie. De la buna lor condiţiune atârnă poezia însăşi, se poate zice că poezia nu este decât o exagerare a lor. Relaţia strânsă juriste stagiaire suisse anti aging senzaţii, percepţii şi lirism îl va conduce pe Macedonski la descoperirea instrumentalismului, formula poetică ce exploatează şi valorifică forţa de sugestie a 14 15 sunetelor limbii.

Creându-şi un limbaj al ei propriu, poezia viitorului nu va mai fi decât muzică şi imagine aceste două eterne şi principale sârguinţi ale ideii. Într-un alt articol, În pragul secoluluiMacedonski juriste stagiaire suisse anti aging caracteristicile curentului simbolist: crearea unei limbi specifice poeziei şi artei, juriste stagiaire suisse anti aging de imagini, senzaţii şi cugetări cu ajutorul formei, crearea de ritmuri noi, flexibilitatea şi înavuţirea formelor existente, spre a se ajunge la muzică, imagine şi culoare, singura poezie adevărată.

Creaţia lui Alexandru Macedonski se hrăneşte, pardoseală pentru terapie anti-îmbătrânire s-a spus de atâtea ori, din conştiinţa tragică a antagonismului dintre iluzie şi realitate, poetul oscilând mereu între luciditate şi himeră, între voinţă şi fatalitate, între evaziunea în sferele absolute şi regresiunea juriste stagiaire suisse anti aging propriul sine.

Temele şi motivele operei sunt ale unui poet vizionar, vitalist şi artist, un spirit care tinde către rafinarea superioară a emoţiei în spaţiul contemplaţiei. Poet şi teoretician deopotrivă, Macedonski realizează fuziunea tradiţiei cu modernitatea, instituind, de fapt, principiile simbolismului românesc. Ceea ce îl deosebeşte pe Macedonski de simboliştii francezi e energetismul, realizat în sinteza Vis-voinţă. Erotica lui Macedonski e expresia unui vitalism configurat într-o autentică beatitudine a simţurilor şi spiritului.

Aspiraţia spre ideal coexistă, însă, în multe dintre poemele lui Macedonski, cu conştiinţa lucidă a inaccesibilităţii sale. Valorificând preocupările sale teoretice, Al. Macedonski va scrie poezia În arcane de pădure, care este, după cum observă autorul, întâia încercare simbolistă în româneşte. Apreciată în ansamblul ei, poezia lui Macedonski nu e pur simbolistă, pentru că în substanţa ei se îmbină tendinţe dintre cele mai diverse: romantice ciclul Nopţilor, caracterizate de sarcasm şi ironieromantic parnasiene Noaptea de decemvriesimboliste, parnasiene Rondelurile.

Din structura afirmativă, rece şi ardentă, fantastă şi senzuală provin şi tonul poeziei sale, şi alura ei juriste stagiaire suisse anti aging, impetuoasă, declamatorie, preocupările foarte terestre, pe de parte, şi deplin ideale, pe de altă parte, relieful aspru al vocabularului, materialitatea expresiei.

Untitled - Presa Universitară Clujeană

Poetul oscilează adesea între disperare şi încredere, între aspiraţia romantică spre absolut şi oroarea faţă de mediul neprielnic în care trăieşte. O sinteză a lirismului macedonskian e Noaptea de mai, poezie în care reflecţia şi emoţia se înalţă, în spirit romantic, până la viziunea contemplativă a unui univers împlinit în sine, iar limbajul se purifică până la incantaţie şi muzicalitate feerică.

  • Lect. univ. dr. Morar Adrian - Universitatea Spiru Haret
  • STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR PHILOLOGIA TÂRGU-MUREŞ - PDF Free Download
  • Lifting cu fire pdo
  • Crema anti-imbatranire dermaluxe
  • Единственная, так сказать, ночь, которая когда-либо задевала Диаспар своим крылом, наступала во время случавшегося достаточно редко и совершенно непредсказуемого затемнения -- время от времени оно окутывало Парк, превращая его в средоточие какой-то Олвин медленно двинулся в обратный путь через зеркальный зал.
  • Untitled - Presa Universitară Clujeană - PDF Free Download

În ciclul Nopţilor pornirea idealist romantică e dominantă: poetul îşi uită poziţia mizeră, postura marginală şi, contemplând feeria naturii, se contopeşte cu frumuseţea sa magică. Foarte semnificativi sunt cei 11 Psalmi moderni ce pot fi socotiţi un singur poem, orchestrat pe câteva teme fundamentale modelate cu măiestrie. Tonul se adaptează acum cu naturaleţe la starea de suflet fundamentală, aceea de lamentare sau cântec elegiac.

Prin Flori sacre şi Poema rondelurilor Macedonski se situează la nivelul cel mai de sus al împlinirilor sale artistice. Sunt creaţii aparte, în care plasticitatea cuvântului evocator e preeminentă, iar tonalitatea se caracterizează prin armonie şi echilibru al acordurilor lirice.

Noaptea de decemvrie are un loc privilegiat în cadrul poeziei macedonskiene, sintetizând o tema obsedantă: aceea a geniului, cum observă A. Poezia simbolizează drama geniului, într-o evocare de mari proporţii, reprezentativă pentru întreaga concepţie a poetului şi, poate, şi mai mult, pentru drama propriei sale existenţe, fascinată de vis, 15 16 himeră şi ideal, irealizabil ca orice absolut.

Rondelurile reprezintă stadiul unui perfect echilibru al lirismului macedonskian, unde asperităţile dramatice se îmblânzesc, melodia e mai închegată, mai unitară, iar inflexiunile vocii lirice capătă o postură mai rafinată, privirea poetului închipuind un univers mai familiar şi mai graţios, mai apropiat de cotidian, de universul mărunt.

Arhetipuri şi antinomii Lirica lui Macedonski e, cum s-a spus, una situată la întretăierea mai multor orientări; romantismul, simbolismul şi parnasianismul îşi dispută, poate cu egală îndreptăţire, fiinţa lirică a autorului Poemei rondelurilor. Atras şi de alegorie, dar şi de simbol, de sinesteziile simboliste dar şi de retorismul romantic, Macedonski vădeşte în versurile lui o sensibilitate fascinată de muzicalitatea cuvântului, de ornamentul metaforic ori de inovaţiile formale, dar, în acelaşi timp, captivă aspiraţiilor spre ideal, spre un absolut al simţirii şi al trăirii estetice.

Poezia Valţul rozelor face, poate, trecerea de la ciclul Nopţilor la cel al Rondelurilor, aşadar de la grandilocvenţa imagistică specifică elanurilor romantice spre absolut la o lirică a miniaturalului şi picturalului în care senzaţia e fixată în imagini graţioase, în contururi delicate de stampă.

Poezia a apărut în revista Literatorul în numărul 4, apriliedupă care a fost republicată în mai multe reviste şi inclusă în ediţia din a volumului Excelsior. Din estetica romantismului, poezia păstrează doar scenariul alegoric, marcat de o anume narativitate a derulării imaginilor. Încadrate într-un astfel de scenariu lirico-narativ, ideile poetice capătă culoare şi relief, dar primesc şi incrustaţiile bine precizate ale parabolei delicat desenate.

Expunerea lirică se efectuează la persoana a treia, iar timpurile verbale sunt cele specifice naraţiunii imperfect şi perfect simplucu detalierea, în registru liric, a cadrului poetic, a succesiunii temporale şi a în-scenării subiectului, toate acestea cu scopul de a alcătui o alegorie a destrămării florilor de trandafiri, juriste stagiaire suisse anti aging destrămare ce n-are în ea nimic tragic, ci mai curând, se înscrie într-o dimensiune a iluziei atotputernice şi a mirajului înaltului spre care tind rozele.

Reforma administraţiei publice - de la angajament politic la act de guvernare În urma cu patru ani a fost creionat angajamentul politic macroeconomic materializat prin Planul de Acţiune din cadrul Programului de Guvernare în perioada iiidublat de Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică iv. Fostul ministru al administraţiei şi juriste stagiaire suisse anti aging, domnul Ioan Rus, a prezentat strategia actualizată ca pe o terapie care va putea elimina cele doua boli cronice ale managementului public: birocratizarea şi ideologizarea. Strategia propune un nou tip de funcţionar public, altul decât cel lipsit de curiozitate intelectuală, fără alte lecturi decât ziarele şi oferta de pe Internet, care confundă o mica dexteritate de birou cu adevarata competenţă. Instituţiile deschise 5 nu pot fi slujite decât de minţi deschise, capabile să gândească în acelaşi timp riguros şi flexibil. Pentru ca programul de reformă pe care îl lansăm astazi să reuşească, este nevoie de efortul nostru, al tuturor: politicieni, aleşi locali, funcţionari publici, cetăţeni, societate civilă.

Prima strofă e o introducere într-un anume spaţiu poetic, o încadrare a unei atmosfere, la început calme, apoi din ce în ce mai trepidante, cu un ritm ascendent şi o mişcare centrifugală. Măceşul singuratic şi vântul serii capătă toate atributele unor eroi lirici ce-şi asumă anumite roluri şi sunt angrenaţi într-o poveste în care tentaţia idealului, fascinaţia înaltului, a unei lumi de dincolo de cea reală capătă semnificaţii simbolice. Două realităţi se confruntă aici, una terestră măceşulfixată în tipare prestabilite, dominată de statornicie şi de toate trăsăturile contingentului şi cealaltă aparţinând unui alt registru al imaginarului vântulcaracterizat de nestatornicie şi evanescenţă, stăpânit doar de inconstanţă şi de spirit ludic.

Între cele două domenii ale imaginarului, terestru şi aerian, relaţia pare a fi, la prima vedere, una de opoziţie, de excludere reciprocă.

Cu toate acestea, cele două contrarii se atrag. Dansul florilor e, în fond, o alegorie a aspiraţiei spre înalt, spre frumos şi spre desăvârşirea artei pe care o resimt fiinţele ataşate teluricului.